صفحه اصلي 
شرکت هتل های بین المللی پارسیان - هتل پارسیان شیراز

شرکت هتل های بین المللی پارسیان - هتل پارسیان شیراز 

این هتل زیرمجموعه شرکت هتلهای بین المللی پارسیان می باشد و در مرکز شهر شیراز واقع می باشد