صفحه اصلي 
شرکت هتل های بین المللی پارسیان - هتل پارسیان شیراز

هتل پارسیان شیراز زیرمجموعه شرکت هتلهای بین المللی پارسیان می باشد و در مرکز شهر شیراز واقع می باشد 

شیراز شهری که با آثار تاریخی کهن خود حکایت از قدمت تمدن ایران دارد

جهانگردانی که به ایران سفر می کنند نمی توانند در مقابل وسوسه دیدار از شهر شیراز مقاومت کنند و آن را در برنامه های ضروری خود قرار می دهند